KOOLITUSE KIRJELDUS

SRC - Short Range Certificate on väikelaevajuhtidele mõeldud raadioside operaatori koolitus. Selle koolituse läbimisel ja sertifikaadi omandamisel saad õiguse kasutada raadiojaama igapäevaselt (Ilma vastava sertifikaadite on mereside pidamine lubatud ainult hädaolukorras).

Raadioside operaatori koolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse number 225 alustel (29.08.2005) "Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid"ja kinnitatud Veeteede Ameti poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatest nõuetest ja tingimustest, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Pärnu Merenduskeskuse SRC koolitusel läbime järgmised teemad:

• meresidega seotud seadusandlus
• rahvusvahelised normid
• praktiline raadiojaamade kasutamine

Pärast teooria läbimist viime teeme läbi praktilisi ülesandeid, et kõik õpitu jäädvustuks korralikult mällu ning igaühel tekiks reaalne kujutlus mereside pidamisest ja raadiojaamade kasutamisest.

Koolitust viivad läbi oma ala spetsialistid, kes on meresidega seotud igapäevaselt.

koolitus lõpeb eksamiga, mille edukal sooritamisel väljastame  koolitunnistuse, mille aluses on võimalik Veeteede Ametist taotleda SRC sertifiaat.

Lisainfo saamiseks ja koolitusele registreerimiseks võtke ühendust telefoniteel, saatke e-mail või kasutage kõrvalolevat registreerimisvormi.

Kogu õppetöö maht on 8 tundi.

Hind: €100

Järgmine koolitus toimub:

- 15.10.2021; asukoht: Aida 5, II korrus, Pärnu

INSTRUKTORID

Tauri Tiitso haridus ja kogemus 
Karl Kuuse haridus ja kogemus 

KOOLITUSELE REGISTEERIMINE