Raadioside Koolitus (SRC)

100

Raadioside Kursusele Registreerumine

Kursuse Info ja Kirjeldus

Raadioside koolitus (SRC – Short Range Certificate) on 8-tunnine teoreetiline ja praktiline koolitus, mille läbimisel omandad õiguse kasutada raadiojaama igapäevaselt merel.

Pärast teoreetilise osa läbimist viime läbi mitmeid praktilisi ülesandeid, et kõik õpitu saaks hästi omandatud ning igaühel tekiks reaalne kujutlus mereside pidamisest ja raadiojaamade kasutamisest.

Koolitus lõppeb eksamiga, mille edukal sooritamisel väljastame koolitunnistuse, mille aluses on võimalik Transpordiametist taotleda SRC sertifikaat. Eksam toimub vastavalt Eesti Vabariigi Majandus-ja taristuministri 26. juuni 2021.a määrusele nr 39 “Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väljaõppe nõuded, eksamineerimise, tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord ning tunnistuse vorm”.

Raadioside operaatori koolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse number 225 alustel (29.08.2005) “Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid” ja kinnitatud Transpordi poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatevate nõuete ja tingimustega, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Mida õpid? 

Meie eesmärk on sulle anda peale paberi ja tunnistuse ka reaalne teoreetiline teadmistepagas ning praktiline kogemus.

Läbitavad teemad:

      • Meresidega seotud seadusandlus
      • Rahvusvahelised normid
      • Praktiline raadiojaamade kasutamine

Kellele on antud kursus mõeldud?

Antud kursus on mõeldud väikelaevajuhtidele, et kasutada raadiosidet merel (ilma vastava sertifikaadita on mereside pidamine lubatud ainult hädaolukorras).

Koolitajad

 

Tekkis küsimusi?

Aitame sind meeleldi!

Helista +372 5597 6666 või kirjuta meile e-kiri.