KOOLITUSE KIRJELDUS

Laeva motoristid  on erialase ettevalmistuse saanud ja vastavat kvalifikatsioonitunnistust omav masinameeskonna realiige, kes teostab laevamehaanikute juhtimisel seadmete kasutamist, tehnilist hooldust ja remonti. Vahis olles tuleb tal jälgida laevamehhanismide ja süsteemide tööd ning vastutada nende eeskirjadejärgse ekspluateerimise eest.

Vanemmotoristi koolituse õppekava on koostatud ja põhineb järgnevatele alusdokumentidele:

• Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978 “(International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978)“ koos hilisemate muudatustega, sh Manila 2010 muudatustega
• Meresõiduohutuse seadus (MSOS)
• Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” muutmine
• Meretööseadus
STCW Koodeks A-IIl/4 ja A-IIl/5 ning B-IIl/4 ja B-IIl/5

Vanemmotoristi õppekava on kinnitatud Veeteede Ameti poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatest nõuetest ja tingimustest, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Pärnu Merenduskeskus vanemmotoristi koolitus hõlmab järgnevaid teemasid:

• Sissejuhatus
• Laevaehitus ja merepraktika
• Diiseljõuseadmed
• Laeva seadmed ja süsteemid
• Tuletõrje alused
• Seadusandlus

Vanemmotoristi õppeprogramm on leitav siit.

Kogu õppetöö maht on 482 tundi

Koolituse kestvus 3-4 kuud

Pärast teoreetilise osa läbimist väljastatakse koolituse läbijale Veeteede Ametiga kooskõlastatud praktikandi praktikapäevik ning koolituse läbijal tuleb läbida vähemalt 2-kuuline meresõidupraktika (koos praktikapäevikuga) või 6-kuuline meresõidupraktika (ilma praktikapäevikuta) masinaruumis, mille peamasinate efektiivsuse koguvõimsus on 200 kW või enam. Pärast praktika läbimist väljastab Pärnu Merenduskeskus meresõidupraktika tõendi, mis tuleb koos motoristi õppekursuse lõpetamise tunnistusega esitada Veeteede Ametisse motoristi tunnistuse saamiseks. Kutsetunnistuse kättesaamiseks peab kursuse lõpetanu olema vähemalt 16. aastat vana ja olema omandanud vähemalt põhihariduse.

Järgmine koolitus toimub vahemikus 23.09.2022-21.12.2022. Asukoht: Aida 5, II korrus, Pärnu

Koolituse hind 850 EUR

Lisainfo saamiseks ja koolitusele registreerimiseks võtke ühendust telefoniteel, saatke e-mail või kasutage kõrvalolevat registreerimisvormi.

INSTRUKTORID

Karel Pajanin -haridus ja kogemus 
Rein Laanepõld haridus ja kogemus 

KOOLITUSELE REGISTEERIMINE