KOOLITUSE KIRJELDUS

Laeva motoristid  on erialase ettevalmistuse saanud ja vastavat kvalifikatsioonitunnistust omav masinameeskonna realiige, kes teostab laevamehaanikute juhtimisel seadmete kasutamist, tehnilist hooldust ja remonti. Vahis olles tuleb tal jälgida laevamehhanismide ja süsteemide tööd ning vastutada nende eeskirjadejärgse ekspluateerimise eest.

Koolituse kestvus 4 kuud

Koolituse hind 750 EUR

KOOLITUSELE REGISTEERIMINE