Vanemmotoristi Koolitus

950

Vanemmotoristi Kursusele Registreerumine

Kursuse Info ja Kirjeldus

3 kuu pikkune teoreetiline koolitus, mis pärast vanemmotoristi õppe praktika läbimist annab võimaluse töötada motoristina kõikidel laevadel. Laeva motoristid  on erialase ettevalmistuse saanud ja vastavat kvalifikatsioonitunnistust omav masinameeskonna realiige, kes teostab laevamehaanikute juhtimisel seadmete kasutamist, tehnilist hooldust ja remonti. Vahis olles tuleb tal jälgida laevamehhanismide ja süsteemide tööd ning vastutada nende eeskirjadejärgse ekspluateerimise eest.

Kogu teoreetilise õppetöö maht on 482 tundi. Pärast teoreetilise osa läbimist väljastatakse koolituse läbijale Transpordiametiga kooskõlastatud praktikandi praktikapäevik ning koolituse läbijal tuleb läbida vähemalt 2-kuuline meresõidupraktika (koos praktikapäevikuga) või 6-kuuline meresõidupraktika (ilma praktikapäevikuta) masinaruumis, mille peamasinate efektiivsuse koguvõimsus on 200 kW või enam.

Pärast praktika läbimist väljastab Pärnu Merenduskeskus meresõidupraktika tõendi, mis tuleb koos motoristi õppekursuse lõpetamise tunnistusega esitada Transpordiametisse motoristi tunnistuse saamiseks.

Vanemmotoristi õppekava on kinnitatud Transpordi poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatevate nõuete ja tingimustega, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Õppekava põhineb järgnevatel alusdokumentidel:

    • Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978 “(International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978)“ koos hilisemate muudatustega, sh Manila 2010 muudatustega
    • Meresõiduohutuse seadus (MSOS)
    • Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” muutmine
    • Meretööseadus
    • STCW Koodeks A-IIl/4 ja A-IIl/5 ning B-IIl/4 ja B-IIl/5

Mida õpid? 

Meie eesmärk on sulle anda peale paberi ja tunnistuse ka reaalne teoreetiline teadmistepagas ning praktiline kogemus.

Läbitavad Teemad:

    • Sissejuhatus
    • Laevaehitus ja merepraktika
    • Diiseljõuseadmed
    • Laeva seadmed ja süsteemid
    • Tuletõrje alused
    • Seadusandlus 

Kellele on antud kursus mõeldud?

Kõigile kellel on huvi merenduse vastu ning soov töötada motoristina kõikidel laevadel üle maailma. Kutsetunnistuse kättesaamiseks peab kursuse lõpetanu olema vähemalt 16. aastat vana, olema omandanud vähemalt põhihariduse ja läbinud vanemmotoristi õppe praktika. 

Koolitajad

 

Tekkis küsimusi?

Aitame sind meeleldi!

Helista +372 5597 6666 või kirjuta meile e-kiri.