Väikelaevajuhi Koolitus

Allahindlus!

395

Väikelaevajuhi Kursusele Registreerumine

Kursuse Info ja Kirjeldus

3-6 nädala pikkune teoreetiline ja praktiline kursus, pärast mille läbimist on sul õigus juhtida 24-meetrise kogupikkusega veesõidukit (paat, purjejaht, kaater, jet jms).

Kogu õppetöö maht on 80 tundi, mis jaguneb järgnevalt: 

 • Auditoorsed tunnid (70 tundi)
 • Praktilised tunnid, sealhulgas sõidupraktika vähemalt C-kategooria purjejahiga, mille purjepind on üle 25m2, ja vähemalt C-kategooria distantsjuhtimisega mootorpaadiga, mille mootrivõimsus on üle 25 kW (kokku 10 tundi)

Koolituse lõpetab eksam ja selle eduka sooritamise järel väljastame teile tunnistuse, mille alusel saate Transpordiametist taotleda väikelaevajuhi tunnistuse. Väikelaevajuhi teooriaeksam sõidupiirkonnaga meri ja siseveed toimub vastavalt Eesti Vabariigi Majandus-ja taristuministri 26. juuni 2021.a määrusele nr 39 “Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väljaõppe nõuded, eksamineerimise, tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord ning tunnistuse vorm”.

Väikelaevajuhi koolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse number 225 alustel (29.08.2005) “Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid” ja kinnitatud Transpordi poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatevate nõuete ja tingimustega, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Mida õpid? 

Meie eesmärk on sulle anda peale paberi ja tunnistuse ka reaalne teoreetiline teadmistepagas ning praktiline kogemus.

Läbitavad Teemad:

 • Laevaehituse teooria
 • Navigatsioon ja lootsindus
 • Meresõiduohutus
 • COLREG (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad)
 • Purjetamise teooria alused
 • Väikelaeva mootorite teooria
 • Keskkonnakaitse
 • Meteoroloogia
 • Raadioside merel
 • Esmaabi merel
 • Merendusega seotud seadusandlus
 • Väikelaeva juhtimine
 • Sõidupraktika purje- ja mootorpaadiga

Kellele on antud kursus mõeldud?

Kõigile kellel on huvi merenduse vastu ning soov juhtida veesõidukit. Väikelaevajuhi tunnistus väljastatakse isikule, kes on edukalt läbinud väikelaevajuhi koolituse ning on 15-aastane või vanem. 

Koolitajad

 

Tekkis küsimusi?

Aitame sind meeleldi!

Helista +372 5597 6666 või kirjuta meile e-kiri.