KOOLITUSE KIRJELDUS

Lõpetades Pärnu Merenduskeskuse väikelaevajuhi koolituse, on sul õigus juhtida kogupikkusega kuni 24 meetrit veesõidukit, milleks võib olla paat, purjejaht, kaater ja teised.

Meie eesmärk on sulle anda peale paberi ja tunnistuse ka reaalne teoreetiline teadmistepagas ning praktiline kogemus.

Väikelaevajuhi koolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse number 225 alustel (29.08.2005) "Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid"ja kinnitatud Veeteede Ameti poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatest nõuetest ja tingimustest, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Pärnu Merenduskeskuse väikelaevajuhi koolitus hõlmab järgnevaid teemasid:

• väikelaeva juhtimine
• navigatsioon ja lootsindus
• meresõiduohutus
• laevaehituse teooria
• COLREG (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad)
• merendusega seotud seadusandlus
• esmaabi merel
• meteoroloogia
• raadioside merel
• väikelaeva mootorite teooria
• purjetamise teooria alused
• keskkonnakaitse
• sõidupraktika purje- ja mootorpaadiga

Kogu õppetöö maht on 80 tundi, mis jaguneb järgnevalt:

• Auditoorsed tunnid - 70 tundi
• Praktilised tunnid, sealhulgas sõidupraktika vähemalt C-kategooria purjejahiga, millel on purjepind üle 25 m2, ja vähemalt C-kategooria distantsjuhtimisega mootorpaadiga, mille mootori võimsus on üle 25 kW - 10 tundi

Koolituse lõpetab eksam ja selle eduka sooritamise järel väljastame teile tunnistuse, mille alusel saate Maanteeameti Liiklusregistri Büroost taotleda väikelaevajuhi tunnistuse.

Järgmine koolitus toimub Pärnus (Aida 5, II korrus) vahemikus 20.09.2022-14.12.2022.

Hind: €395

Lisainfo saamiseks ja koolitusele registreerimiseks võtke ühendust telefoni teel, saatke e-mail või kasutage kõrvalolevat registreerimisvormi.

INSTRUKTORID

Tauri Tiitso haridus ja kogemus 
Karel Pajanin
 - haridus ja kogemus
Karl Kuuse - haridus ja kogemus

 

KOOLITUSELE REGISTEERIMINE