Jetijuhi Koolitus

175

Jetijuhi Kursusele Registreerumine

Kursuse Info ja Kirjeldus

1-päevane teoreetiline ja praktiline kursus, pärast mille läbimist on sul õigus juhtida jetti.

Kogu õppetöö maht on 8 tundi, mis koosneb teoreetilisest osast (teemade kirjeldus allpool) ja praktilisest sõiduõppest, mis käsitleb peamiseid sõiduvõtteid kui ka ohuolukordade ennetamist ja lahendamist vee peal.

Koolituse lõpetab eksam ja selle eduka sooritamise järel väljastame teile tunnistuse, mille alusel saate Transpordiametist taotleda jetijuhi tunnistuse. Jetijuhi eksam toimub vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2006 määrusele nr. 11 “Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm”. 

Jetijuhi koolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse number 225 alustel (29.08.2005) “Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid” ja kinnitatud Transpordi poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatevate nõuete ja tingimustega, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Mida õpid? 

Meie eesmärk on sulle anda peale paberi ja tunnistuse ka reaalne teoreetiline teadmistepagas ning praktiline kogemus.

Läbitavad Teemad:

    • Navigatsioon
    • Meteoroloogia
    • Jeti ehitus ja merepraktika
    • Seadusandlus
    • Laevaehituse teooria
    • COLREG (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad)
    • Merepääse, esmaabi
    • Sõidupraktika jetiga

 

Kellele on antud kursus mõeldud?

Kõigile kellel on huvi merenduse vastu ning soov juhtida jetti. Jetijuhi tunnistus väljastatakse isikule, kes on edukalt läbinud jetijuhi koolituse ning on 15-aastane või vanem. 

Koolitajad

 

Tekkis küsimusi?

Aitame sind meeleldi!

Helista +372 5597 6666 või kirjuta meile e-kiri.