Jetijuhi koolitus

KOOLITUSE KIRJELDUS

Jetti võib juhtida vähemalt 15-aastane isik, kellel on väikelaevajuhi või jetijuhi tunnistus.

Jetijuhi koolituse õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse number 225 alustel (29.08.2005) "Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid"ja kinnitatud Veeteede Ameti poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatest nõuetest ja tingimustest, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Pärnu Merenduskeskuse jetijuhi koolitus hõlmab järgnevaid teemasid:

• Navigatsioon
• Meteroloogia
• Jeti ehitus ja merepraktika
• Seadusandlus
• COLREG (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad)
• Merepääste, esmaabi
• Praktiline osa

Koolituse hind 175 EUR

Lisainfo saamiseks ja koolitusele registreerimiseks võtke ühendust telefoni teel, saatke e-mail või kasutage kõrvalolevat registreerimisvormi.

KOOLITUSELE REGISTEERIMINE