KOOLITUSE KIRJELDUS

Madrus on laeva tekimeeskonda kuuluv ja vastava ettevalmistuse saanud meresõiduspetsialist, kes võib töötada madrusena kõikidel laevadel. Tema põhilised tööülesanded on laeva üldine korrashoid ning tekimehhanismide ja seadmete tehnilised hooldustööd.

Vanemmadruse koolituse õppekava koosneb kahest osast (teoreetiline õpe ja meresõidupraktika (suurema kui 500 kogumahutavusega laeval) ning on koostatud ja põhineb järgnevatele alusdokumentidele:

• Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978 “(International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978)“ koos hilisemate muudatustega, sh Manila 2010 muudatustega
Meresõiduohutuse seadus (MSOS)
Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” muutmine
Meretööseadus
STCW Koodeks A-II/4 ja A-II/5 ning B-II/4 ja B-II/5

Vanemmadruse õppekava on kinnitatud Veeteede Ameti poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatest nõuetest ja tingimustest, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Pärnu Merenduskeskus vanemmadruse koolitus hõlmab järgnevaid teemasid:

• Sissejuhatus
• Navigatsioon ja lootsindus
• Vahiteenistus ja meeskonnatöö
• Merepraktika
• Lastikäsitlus
• Laevade seadmed ja tuleohutus
• Tuletõrjealused
• Seadusandlus
• Signaliseerimine

Vanemmadruse õppeprogramm on leitav siit.

Kogu õppetöö on 240 tundi

Koolituse kestvus 2-3 kuud

Pärast teoreetilise osa läbimist väljastatakse koolituse läbijale Veeteede Ametiga kooskõlastatud praktikandi praktikapäevik ning koolituse läbijal tuleb läbida vähemalt 2-kuuline praktika tekimeeskonna koosseisus. Praktikandi praktikapäeviku alusel väljastab Pärnu Merenduskeskus meresõidupraktika tõendi, mis tuleb koos madruse õppekursuse lõpetamise tunnistusega esitada Veeteede Ametisse vahimadruse tunnistuse saamiseks. Kutsetunnistuse kättesaamiseks peab kursuse lõpetanu olema vähemalt 16. aastat vana ja olema omandanud vähemalt põhihariduse.

Järgmine koolitus toimub 23.09.2022 - 21.12.2022. Asukoht: Aida 5, II korrus, Pärnu

Koolituse hind 750 EUR

Lisainfo saamiseks ja koolitusele registreerimiseks võtke ühendust telefoniteel, saatke e-mail või kasutage kõrvalolevat registreerimisvormi.

INSTRUKTORID

Tauri Tiitso - haridus ja kogemus 
Karel Pajanin -haridus ja kogemus 
Rein Laanepõld haridus ja kogemus 
Karl Kuuse haridus ja kogemus 

KOOLITUSELE REGISTEERIMINE