Vanemmadruse Koolitus

850

Vanemmadruse Kursusele Registreerumine

Kursuse Info ja Kirjeldus

2-3 kuu pikkune teoreetiline koolitus, mis pärast vanemmadruse õppe praktika läbimist annab võimaluse töötada madrusena kõikidel laevadel, kelle peamised tööülesanded on laeva üldine korrashoid ning tekimehhanismide ja seadmete tehnilised hooldustööd.

Kogu teoreetilise õppetöö maht on 240 tundi ning millele järgneb meresõidupraktika (suurema kui 500 kogumahutavusega laeval). 

Pärast teoreetilise osa läbimist väljastatakse koolituse läbijale Transpordiametiga kooskõlastatud praktikandi praktikapäevik ning koolituse läbijal tuleb läbida vähemalt 2-kuuline vanemmadruse õppe praktika tekimeeskonna koosseisus. Praktikandi praktikapäeviku alusel väljastab Pärnu Merenduskeskus meresõidupraktika tõendi, mis tuleb koos madruse õppekursuse lõpetamise tunnistusega esitada Transpordiametisse vahimadruse tunnistuse saamiseks. 

Vanemmadruse õppekava on kinnitatud Transpordi poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatevate nõuete ja tingimustega, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Õppekava põhineb järgnevatel alusdokumentidel:

    • Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978 “(International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978)“ koos hilisemate muudatustega, sh Manila 2010 muudatustega
    • Meresõiduohutuse seadus (MSOS)
    • Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” muutmine
    • Meretööseadus
    • STCW Koodeks A-II/4 ja A-II/5 ning B-II/4 ja B-II/5

Mida õpid? 

Meie eesmärk on sulle anda peale paberi ja tunnistuse ka reaalne teoreetiline teadmistepagas ning praktiline kogemus.

Läbitavad Teemad:

    • SissejuhatusNavigatsioon ja lootsindus
    • Vahiteenistus ja meeskonnatöö
    • Merepraktika
    • Lastikäsitlus
    • Laevade seadmed ja tuleohutus
    • Tuletõrjealused
    • Seadusandlus
    • Signaliseerimine

Kellele on antud kursus mõeldud?

Kõigile kellel on huvi merenduse vastu ning soov töötada madrusena kõikidel laevadel üle maailma. Kutsetunnistuse kättesaamiseks peab kursuse lõpetanu olema vähemalt 16. aastat vana, olema omandanud vähemalt põhihariduse ja läbinud vanemmadruse õppe praktika. 

Koolitajad

 

Tekkis küsimusi?

Aitame sind meeleldi!

Helista +372 5597 6666 või kirjuta meile e-kiri.