KOOLITUSE KIRJELDUS

Motoristi ja mehaaniku – 200 kW koolitus on jaotatud kaheks – teoreetilise õppe ja meresõidupraktika osaks. Teoreetilise ja praktika osa teadmiste nõudeid reguleerib STCW konventsioon.

Praktikapäevik väljastatakse kursandile reeglina peale esimese osa teoreetilise õppe läbimist.

Vastavalt kinnitatud õppekavale peab meresõidupraktika kestma vähemalt 480 tundi masinameeskonna koosseisus. Praktika läbimine peab olema tõestatud Veeteede Ameti poolt kooskõlastatud kursandi praktikapäevikus.

Kursandi praktikapäeviku alusel väljastab õppeasutus meresõidupraktika tõendi ja mille esitamisel  koos kursuse lõputunnistusega väljastab Veeteede Ameti kutsetunnistuse.

Praktika maksumus: 480 eurot

KOOLITUSELE REGISTEERIMINE