Vanemmehaaniku Koolitus

1500

Vanemmehaaniku Kursusele Registreerumine

Kursuse Info ja Kirjeldus

Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku koolitus on 3 kuu pikkune teoreetiline koolitus, mis pärast vanemmehaaniku praktika läbimist annab võimaluse töötada vanemmehaanikuna laevadel, mille võimsus on kuni 750 kW.

Laevamehaanik on erialase ettevalmistuse saanud ja vastavat kvalifikatsioonitunnistust omav masinameeskonna realiige, kes on otseselt vastutav laeva mehaanika- ja elektriseadmete käitamise, toimimise ja hoolduse eest. 

Kogu teoreetilise õppetöö maht on 403 tundi. Pärast teoreetilise osa läbimist väljastatakse koolituse läbijale Transpordiametiga kooskõlastatud praktikandi praktikapäevik ning koolituse läbijal tuleb läbida vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat masinaruumis motoristina millest vähemalt 6 kuud masinavahis mehaaniku juhendamisel, või 4 kuud motoristina kvalifitseeritud laevamehaaniku järelvalve all koos praktikapäevikuga. Mõlemal juhul peab olema masinate efektiivne koguvõimsus minimaalselt 150kW.

Pärast praktika läbimist väljastab Pärnu Merenduskeskus meresõidupraktika tõendi, mis tuleb koos vanemmehaaniku õppekursuse lõpetamise tunnistusega esitada Transpordiametisse vanemmehaaniku tunnistuse saamiseks.

Vanemmehaaniku õppekava on kinnitatud Transpordi poolt tagades, et Pärnu Merenduskeskuse poolt läbiviidav kursus on vastavuses seadusest tulenevatevate nõuete ja tingimustega, sealhulgas hõlmates õppetöö ja õppekeskkonna kvaliteeti. Täiendavalt on Pärnu Merenduskeskusele omistatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

Õppekava põhineb järgnevatel alusdokumentidel:

    • Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978
     “(International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers,
     1978“ (STCW 1978) koos muudatustega, sh Manila 2010 muudatustega
    • Meresõiduohutuse seadus (MSOS)
    • Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord”
    • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.05.2013 määrus nr 34 „Vahiteenistuse kord“
    • Meretööseadus
    • STCW Koodeks A-IIl/1

Mida õpid? 

Meie eesmärk on sulle anda peale paberi ja tunnistuse ka reaalne teoreetiline teadmistepagas ning praktiline kogemus.

Läbitavad Teemad:

    • Laevaehitus ja püstuvuse alused
    • Materjaliõpetus
    • Erialane inglise keel
    • Laeva jõuseadmed ja nende tehniline eksplutatsioon
    • Laeva abimehanismid ja süteemid, nende eksplutatsioon
    • Laeva külmutusseadmed ja tehniline eksplutatsioon
    • Laeva elektriseadmed, -süsteemid ja ohutustehnika töötamisel elektriseadmetega
    • Laevades kasutatavad ekspluatatsioonimaterjalid, kütused ja määrdeained
    • Laeva remondivajaduse ja- mahu määramine.
    • Laevaremondi korraldamine erakorralisel ja plaanilisel remondil
    • Laevaõnnetuse teavitamine, liigitamise ja arvelevõtmise kord
    • Rahvusvahelised konventsioonid ja üldised nõudmised
    • Töö ja vahiteenistuse organiseerimine laevadel ja nõuded masinavahile
    • Tööriistad ja mõõteriistad
    • Simulaatortreening

Kellele on antud kursus mõeldud?

Kõigile kellel on huvi merenduse vastu ning soov töötada mehaanikuna laevadel üle maailma ja on eelnevalt läbinud vanemmotoristi koolituse. Kutsetunnistuse kättesaamiseks peab kursuse lõpetanu olema vähemalt 18. aastat vana, olema omandanud vähemalt keskhariduse ja läbinud vanemmehaaniku meresõidu praktika.

Koolitajad

 

Tekkis küsimusi?

Aitame sind meeleldi!

Helista +372 5597 6666 või kirjuta meile e-kiri.