Vanemmehaaniku Koolitus

Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku koolitus on 3 kuu pikkune teoreetiline koolitus, mis pärast vanemmehaaniku praktika läbimist annab võimaluse töötada vanemmehaanikuna laevadel, mille võimsus on kuni 750 kW. Laevamehaanik on erialase ettevalmistuse saanud ja vastavat kvalifikatsioonitunnistust omav masina meeskonnaliige, kes on otseselt vastutav laeva mehaanika- ja elektriseadmete käitamise, toimimise ja hoolduse eest.

Kogu teoreetilise õppetöö maht on 403 tundi. Pärast teoreetilise osa läbimist väljastatakse koolituse läbijale Transpordiametiga kooskõlastatud praktikandi praktikapäevik ning koolituse läbijal tuleb läbida vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat masinaruumis motoristina millest vähemalt 6 kuud masinavahis mehaaniku juhendamisel, või 4 kuud motoristina kvalifitseeritud laevamehaaniku järelvalve all koos praktikapäevikuga. Mõlemal juhul peab olema masinate efektiivne koguvõimsus minimaalselt 150kW.

Koolitus on mõeldud kõigile kellel on huvi merenduse vastu ning soov töötada mehaanikuna laevadel üle maailma ja on eelnevalt läbinud vanemmotoristi koolituse. Kutsetunnistuse kättesaamiseks peab kursuse lõpetanu olema vähemalt 18. aastat vana, olema omandanud vähemalt keskhariduse ja läbinud vanemmehaaniku meresõidu praktika.

Rohkem infot koolituse, läbitavate teemade ja koolitajate kohta leiad siit.

1500