Vanemmotoristi Õppe Praktika

Motoristi ja mehaaniku – 200 kW koolitus on jaotatud kaheks – teoreetilise õppe ja meresõidupraktika osaks. Teoreetilise ja praktika osa teadmiste nõudeid reguleerib STCW konventsioon.

Vanemmotoristi õppe praktika on mõeldud kõigile, kellel on edukalt läbitud vanemmotoristi koolituse teoreetiline osa. Praktika hõlmab endas 60 päeva pikkust praktikat masinameeskonna koosseisus. Pärnu Merenduskeskus aitab eelnevalt vanemmadruse koolituse läbinule leida sobiva praktika koha.

Praktika läbimine peab olema tõestatud Transpordiameti poolt kooskõlastatud kursandi praktikapäevikus. Praktikapäevik väljastatakse kursandile reeglina peale esimese osa teoreetilise õppe läbimist. Vastavalt kinnitatud õppekavale peab meresõidupraktika kestma vähemalt 60 päeva masinameeskonna koosseisus.

Kursandi praktikapäeviku alusel väljastab õppeasutus meresõidupraktika tõendi ja mille esitamisel koos kursuse lõputunnistusega väljastab Transpordiamet kutsetunnistuse.

Täiendavat infot praktika kohta leiad siit.

480