Vanemmotoristi Koolitus Pärnus [algus 20.09.2024]

3 kuu pikkune teoreetiline koolitus, mis pärast vanemmotoristi õppe praktika läbimist annab võimaluse töötada motoristina kõikidel laevadel. Laeva motoristid on erialase ettevalmistuse saanud ja vastavat kvalifikatsioonitunnistust omav masinameeskonna realiige, kes teostab laevamehaanikute juhtimisel seadmete kasutamist, tehnilist hooldust ja remonti.

Koolitus toimub Pärnus, Aida 5, II korrus (täpsemad juhised leiad siit). Koolitus algab 20.09.2024 kell 18:00 ning kestab kuni 20.12.2024.

Kogu teoreetilise õppetöö maht on 482 tundi. Pärast teoreetilise osa läbimist väljastatakse koolituse läbijale Transpordiametiga kooskõlastatud praktikandi praktikapäevik ning koolituse läbijal tuleb läbida vähemalt 2-kuuline meresõidupraktika (koos praktikapäevikuga) või 6-kuuline meresõidupraktika (ilma praktikapäevikuta) masinaruumis, mille peamasinate efektiivsuse koguvõimsus on 200 kW või enam.

Koolitus on mõeldud kõigile kellel on huvi merenduse vastu ning soov töötada motoristina kõikidel laevadel üle maailma. Kutsetunnistuse kättesaamiseks peab kursuse lõpetanu olema vähemalt 16. aastat vana, olema omandanud vähemalt põhihariduse ja läbinud vanemmotoristi õppe praktika.

Rohkem infot koolituse, läbitavate teemade ja koolitajate kohta leiad siit.

950